วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561Ooh mmm
Ooh mmm

Hey
Who dat who dat who dat boy (Woo)

수많은 사람 속 눈에 띈 (Ah ha)
ซู มา นึน ซา รัม ซก นู เน ติน (Ah ha)
무심한 그 표정 I like that
มู ชิม ฮัน คือ พโย จอง I like that
내 호기심을 자극하지 (Ah ha ah ha)
แน โฮ กี ชี มึล ชา กือ คา จี (Ah ha ah ha)

Oh 시크한 스타일은 덤
Oh ซี คือ ฮัน ซือ ทา อี รีึน ดอม
입은 옷은 신경 쓴 듯 안 쓴 듯
 อี บึน โอ ซึน ชิน กยอง ซึน ดึท อัน ซึน ดึท
(안 쓴 듯)
 (อัน ซึน ดึท)
관심 없는 말투 I like that
 ควัน ชิม ออม นึน มัล ทู I like that
외면해 봐도 끌려 (Ooh)
เว มยอน แฮ บวา โด กึล รยอ (Ooh)

달라 도도한 날 웃게 하잖아 (Right)
ทัล รา โท โด ฮัน นัล อุท เก ฮา จา นา  (Right)
알잖아 요즘 내가 Hot ah ah
อัล จา นา โย จึม แน กา Hot ah ah
날 보는 시선 너도 느껴봐 (Ooh oh)
นัล โบ นึน ชี ซอน นอ โด นือ กยอ บวา (Ooh oh)


홀린 듯 날 따라와
 ฮล ริน ดึท นัล ตา รา วา
모두 환호해 너도 곧 Ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
 โม ดู ฮวัน โฮ แฮ นอ โด กด Ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
아닌 척해도 넌 Ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
 อา นิน ชอ แค โด นอน Ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
한 번 내기를 해볼까
 ฮัน บอน แน กี รึล แฮ บล กา

너무 쉽겐 오지 마
 นอ มู ชวิบ เก โอ จี มา
재미없잖아 거기서 Ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
 แช มี ออบ จา นา คอ กี ซอ Ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
밀고 당겨볼까 Ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
 มิล โก ดัง กยอ บล กา Ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
시작할게 Bad boy down
ชี จา คัล เก Bad boy down

Whoa whoa

지금부터 Bad boy down
 ชี กึม บู ทอ Bad boy down

Whoa whoa


잠깐 이리 와봐 너에게만 할 말이 있어
 ชัม กัน อี รี วา บวา นอ เอ เก มัน ฮัล มา รี อี ซอ
가까이 좀 와 고갤 숙여 키를 낮춰봐
 คา กา อี จม วา โค แกล ซู กยอ คี รึล นัท ชวอ บวา
다른 건 신경 쓰지 마
 ทา รึน กอน ชิน กยอง ซือ จี มา
내 목소리에 집중해
แน มก โซ รี เอ ชิบ จุง แฮ

상황은 좀 달라져 (Woo)
ซัง ฮวัง งึน จม ดัล รา จยอ (Woo)
주위를 맴도는 내가 궁금해
 ชู วี รึล แมม โด นึน แน กา คุง กึม แฮ
너도 알게 될 거야 (뭘까?) 알 거야 (말해)
 นอ โด อัล เก ดเวล กอ ยา (มวอ กา) อัล กอ ยา (มัล แฮ)
이미 늦어버렸단 걸 (맞아)
 อี มี นือ จอ บอ รยอท ตัน กอล (มา จา)

맞아 사실 꽤나 자신 있어 난 (Right)
มา จา ซา ชิล กแว นา ชา จิน อี ซอ นัน (Right)
지는 게임 하진 않아 Ha ah ah
ชี นึน เก อิม ฮา จิน อา นา Ha ah ah
벌써 반쯤은 넘어왔잖아 (Oh~)
พอล ซอ พัน จือ มึน นอ มอ วัท จา นา  (Oh~)

홀린 듯 날 따라와 (나를 따라와)
  ฮล ริน ดึท นัล ตา รา วา (นา รึล ตา รา วา)
모두 환호해 (모두 환호해)
  โม ดู ฮวัน โฮ แฮ (โม ดู ฮวัน โฮ แฮ)
너도 곧 Ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
 นอ โด กด Ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
아닌 척해도 넌 Ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
  อา นิน ชอ แค โด นอน Ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
한 번 내기를 해볼까
 ฮัน บอน แน กี รึล แฮ บล กา

너무 쉽겐 오지 마
  นอ มู ชวิบ เก โอ จี มา
재미없잖아 거기서 Ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
 แช มี ออบ จา นา คอ กี ซอ Ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
밀고 당겨볼까 Ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
  มิล โก ดัง กยอ บล กา Ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
시작할게 Bad boy down (Down)
  ชี จัก ฮัล เก Bad boy down (Down)

혼란스런 맘이겠지 상상조차 못할 거야
ฮน รัน ซือ รอน มา มี เกท จี  ซัง ซัง โจ ชา โม ทัล กอ ยา
헤어나려 노력해도 어떤 작은 틈도 없어
 เฮ ออ นา รยอ โน รยอ แค โด  ออ ตอน ชา กึน ทึม โด ออบ ซอ
정답은 정해져 있어 자연스럽게 넌 따라와
 ชอง ดา บึน ชอง แฮ จยอ อี ซอ  ชา ยอน ซือ รอบ เก นอน ตา รา วา
(넌 따라와)
 (นอน ตา รา วา)
난 널 선택해
 นัน นอล ซอน แท แค
난 널 선택했어 이미
 นัน นอล ซอน แท แค ซอ อี มี

홀린 듯 날 따라와 (Ooh)
ฮล ริน ดึท นัล ตา รา วา (Ooh)
모두 환호해 말했지 Ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
โม ดู ฮวัน โฮ แฮ มา แรท จี Ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
결관 항상 같아 Ooh ooh (Ooh) (Oh-eh-oh-eh-oh)
คยอล กวัน ฮัง ซัง กา ทา Ooh ooh (Ooh) (Oh-eh-oh-eh-oh)
거봐 내가 또 이겼어
คอ บวา แน กา โต อี กยอ ซอ

너무 쉽겐 오지 마 (쉽겐 오지 마)
 นอ มู ชวิบ เก โอ จี มา (ชวิบ เก โอ จี มา)
재미없잖아 이제 넌 Ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
แช มี ออบ จา นา อี เจ นอน Ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
벗어날 수 없어 Ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
พอ ซอ นัล ซู ออบ ซอ Ooh ooh (Oh-eh-oh-eh-oh)
내겐 쉽지 Bad boy down
แน เกน ชวิบ  จี Bad boy downเนื้อเพลง Bad Boy : Red Velvet
Bad Boy : Red Velvet Lyrics

เครดิต เนื้อเพลงไทย โดย : Pk.Sunfany

Facebook Fan : https://www.facebook.com/sunksong

เนื้อเพลง Bad Boy : Red Velvet

Ooh mmm Ooh mmm Hey Who dat who dat who dat boy (Woo) 수많은 사람 속 눈에 띈 (Ah ha) ซู มา นึน ซา รัม ซก นู เน ติน (Ah ha) 무심한 그 표정 I li...

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561떠나거든 내 소식이 들려오면
 ตอ นา กอ ดึน แน โซ ชี กี ทึล รยอ โอ มยอน
이제는 모른다고 해줘
 อี เจ นึน โม รึน ดา โก แฮ จวอ
언제나 내 맘속에서
 ออน เจ นา แน มัม โซ เก ซอ
커져만 갔던 너를
 คอ จยอ มัน คัท ตอน นอ รึล
조금씩 나도 지우려 해
 โช กึม ชิก นา โด ชี อู รยอ แฮ

사랑해 라고 말하고 싶었지만
 ซา รัง แฮ รา โก มัล ฮา โก ชี พอท จี มัน
늘 미안하다고만 했던 나
นึล มี อัน ฮา ดา โก มัน แฮท ตอน นา

เนื้อเพลง The Love I Committed (내가 저지른 사랑) : Lim Chang Jung (임창정)

떠나거든 내 소식이 들려오면  ตอ นา กอ ดึน แน โซ ชี กี ทึล รยอ โอ มยอน 이제는 모른다고 해줘  อี เจ นึน โม รึน ดา โก แฮ จวอ 언제나 내 맘속에서  ออน เจ นา แน มัม ...

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


     

เธอก็มีจุดยืนของเธอกับหัวใจที่ยังมั่นคงต่อรุ่นพี่ชิน ส่วนผมยังคงมั่นคงกับหัวใจของผมที่มีแต่เธอเท่านั้น

เธอคงจำผมไม่ได้เพราะเราห่างกันนานเกินไป เธอคงจำผมไม่ได้เพราะผมเจอเธอแค่ 4 เดือน เธอคงจำไม่ได้ว่าเธอเป็นคนแรกที่ทำให้ผมยิ้มได้เมื่อตอนที่ย้ายมาใหม่ๆ และเธอก็คงจำไม่ได้ว่า เธอเองที่เป็นคนตั้งฉายาให้ผมว่า “นาย7Eleven”


ไม่รู้เพราะผมมาช้า หรือเพราะชะตาลิขิตไว้แบบนี้ แม้ว่าผมจะพยายามมากเท่าไหร่ก็เหมือนว่ายิ่งห่างไกลจากเธอทุกที

“เมื่อผมเห็นเธอมีความสุข ผมก็มีความสุขไปกับเธอ

The secret of memory ตอนที่ 32 : Hero Diary Secret : ไดอารี่ของฮีโระ END

      เธอก็มีจุดยืนของเธอกับหัวใจที่ยังมั่นคงต่อรุ่นพี่ชิน ส่วนผมยังคงมั่นคงกับหัวใจของผมที่มีแต่เธอเท่านั้น เธอคงจำผมไม่ได้เพราะเร...

 

เนื้อเพลงเกาหลี K-POP Lyrics © 2015 - Designed by Templateism.com, Plugins By MyBloggerLab.com